Informationsmöte

Onsdagen 18 april kl. 18.30 är du välkommen till Arvika Näringslivscentrum. Du kommer att få information om utbildningen, du får träffa tidigare studenter samt gå runt och se vår trevliga studiemiljö. Utbildningsledaren svara på dina frågor. Ser fram emot att få träffa dig! Välkommen!

Energitekniker – Byggnader

 

400 Yrkeshögskolepoäng – 80 veckors heltidsstudier i Arvika.

Energibranschen utvecklas ständigt. Ny teknik och nya energieffektiva lösningar för fastigheter skapar behov av välutbildade energitekniker, servicetekniker, fastighetstekniker, energianalytiker och fler som konkret kan genomföra energibesparande åtgärder. Exakt det som vår yrkeshögskoleutbildning (YH) Energitekniker levererar i samarbete med 70 företag.

Energieffektiva metoder för energianvändning i fastigheter är kärnan i denna utbildning som berör allt från energianalyser, planering, genomförande och uppföljning av installationer till kundkontakter och försäljning.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med flera stora aktörer inom branschen – producerande företag, fastighetsbolag samt installations- och serviceföretag – bland andra Thermia AB, Swegon, Klimat och Värmeteknik AB, Caverion, Höijs Ventilation AB, Assemblin och Arvika Fastighets AB.