Artiklar ur Arvika nyheter

Platser kvar, till en utbildning som leder till bra jobb!

Energitekniker – Byggnader                              

420 Yrkeshögskolepoäng – 2 års  (84 veckors) heltidsstudier i Arvika.

Energibranschen utvecklas ständigt. Ny teknik och nya energieffektiva lösningar för fastigheter skapar behov av välutbildade energitekniker, servicetekniker, fastighetstekniker, energianalytiker och fler som konkret kan genomföra energibesparande åtgärder. Exakt det som vår yrkeshögskoleutbildning (YH) Energitekniker levererar i samarbete med 70 företag.

Energieffektiva metoder för energianvändning i fastigheter är kärnan i denna utbildning som berör allt från energianalyser, planering, genomförande och uppföljning av installationer till kundkontakter och försäljning.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med flera stora aktörer inom branschen – producerande företag, fastighetsbolag samt installations- och serviceföretag – bland andra Thermia AB, Swegon, Klimat och Värmeteknik AB, Caverion, Höijs Ventilation AB, Assemblin och Arvika Fastighets AB.