Ansökan                                         

När du har bestämt dig för att du vill börja studera till Energitekniker på Arvika Näringslivscentrum är det dags att skicka in en ansökan. Vi har riksintag vilket innebär att du kan söka till oss oavsett var du bor.

Din ansökan

Det är mycket viktigt att du ser till att din ansökan är komplett med betygskopior och övriga merithandlingar som du vill åberopa.

Om du uppfyller den grundläggande behörigheten på annat sätt än via gymnasiebetyg ber vi dig sända oss kopior på de betyg du har, din bedömning från Universitets- och högskolerådet (UHR) av utländska betyg eller intyg från andra skolor.

Kompletteringar

Du har möjlighet att komma in med kompletteringar gällande betyg och arbetsgivarintyg löpande efter det att du skickat in din ansökan. Sista kompletteringsdatum är den 21 juni. Vi handlägger din ansökan först när den är komplett med kopior av åberopade handlingar.

Observera att det är mycket viktigt att du skickar in din ansökan innan sista ansökningsdatum den 15 maj även om du avser att komplettera.

Behörig att antas till utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, lsland eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
 4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Behöver du hjälp med behörigheter kan du kontakta utbildningsledaren Mats Larson via mail: mats.larson@aanc.se

Krav på särskilda förkunskaper

Minst godkänt, betyg E, i någon av kurserna:
• Systemuppbyggnad
• Energiteknik 1
• Fysik 1a
• Teknik 1
• Bygg- och anläggning 1 eller motsvarande från äldre utbildningar.

För sökande utan skriftlig dokumentation kan fastställande av reell kompetens bli aktuellt.


VIKTIGT! Har du ingen skriftlig dokumentation på någon av de ovan nämnda kurserna  – så är du ändå välkommen att ansöka. Vi kan värdera dina reella kunskaper och se om de motsvarar förkunskapskraven s.k. validering.

Dessutom får vi ta in 20 % av de studerande som inte har rätt förkunskaper men som har intresse och talang för att klara utbildningen.


Urvalsgrunder

Särskilt prov

Det särskilda provet består av två delar –

Del 1 -Ett skriftligt prov som ligger till grund för att se hur den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen. Provet är kopplat till logik och systemtänkande samt teknisk förståelse. Det kan ge högst 20 poäng.

Del 2 – Ett diagnostiskt, prov som mäter de kunskaper i Svenska och Matematik den sökande behöver för att tillgodogöra sig utbildningen. Poängen för varje del är 0- 10 poäng

Detta kan ge max 20 meritpoäng fördelat på svenska 0-10 poäng och matematik 0-10 poäng Möjlighet till maximalt 40 poäng.

Tidigare utbildning

Poäng ges för nedanstående kurser då den sökande genomgått minst två av dessa med minst betyget E:

 • Energiteknik 1
 • Bygg- och anläggning 1
 • Fastighetsautomation 1
 • Fysik 1a
 • Husbyggnad 1
 • Injusteringsteknik
 • Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering
 • Kyl- och värmepumpsteknik – grund
 • Mekatronik 1
 • Mät- och reglerteknik
 • Mät- och styrteknik
 • Praktisk Ellära
 • Systemuppbyggnad
 • Teknik 1
 • Ventilationsteknik injustering
 • Värmelära

5 meritpoäng för två genomgångna kurser med minst betyget E. Därefter 5 meritpoäng per kurs. Max 20 poäng