Platser kvar!

Utbildningen

Under utbildningen får du inblick i förekommande uppvärmnings- och ventilationssystem, förståelse för hur de fungerar och kompetens att installera rätt teknik, samt följa upp och analysera energianvändningen.

Du får lära dig att planera, projektera, injustera och serva olika energieffektiva system. Du lär dig hantera elteknik, kyltekniska system och styr- och reglerteknik.

Nästan en tredjedel av utbildningen, totalt 24 veckor, är Lärande i arbete (LIA) som genomförs ute på olika företag då du får möjlighet att öva upp dina praktiska färdigheter ytterligare och koppla ihop teori och praktik. Här knyts viktiga kontakter inför framtida jobb.

Utbildningen ger Yrkeshögskoleexamen.

  • Utbildningsstart: 27 augusti 2019
  • Sista ansökningsdag: platser kvar
  • Utbildningsform: Utbildningen sker på plats i Arvika med föreläsningar 2-3 dagar/vecka, övrig tid är självstudier.

Uppdaterat schema och litteraturlista kommer inom kort.

Schema Energitekniker-18

Litteraturlista Energitekniker-18

Kurser Poäng
År 1  
Byggnadens energisystem 20
Affärsmannaskap och Kommunikation 20
CAD 2D- Inriktning Energiteknik 10
Bygg- och värmeteknik 35
Injustering vattenburna värmesystem 20
Ventilationsteknik 35
LIA 1 40
Kyl- och värmepumpsteknik 25
År 2  
Elkunskap Energitekniska system 20
Styr- och reglerteknik 50
LIA 2 40
Projektkunskap 10
Energianalys 30
Entreprenadjuridik för Energitekniker 10
LIA 3 40
Examensarbete 15
Summa: 420